Sallingsund Færgekro - Persondatapolitik for behandling af ansøgninger

Sallingsund Færgekro, Sallingsundvej 104, 7900 Nykøbing Mors, mail: hr@sfkro.dk er dataansvarlig
for behandlingen af de oplysninger, som er indeholdt i ansøgninger, eller som fremkommer som
led i en ansættelsesproces.

Sallingsund Færgekro behandler som led i Sallingsund Færgekros rekruttering de oplysninger, som
ansøgere fremkommer med i deres ansøgninger, herunder oplysninger som navn, adresse,
uddannelse, erhvervserfaring mv., dvs. som udgangspunkt alene almindelige oplysninger. Det
anbefales ikke at fremkomme med personfølsomme oplysninger, såsom helbredsoplysninger,
race, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, straffeforhold mv. i ansøgningen. Hvis
Sallingsund Færgekro får behov for at indhente og behandle personfølsomme oplysninger, f.eks.
straffeattest, om en ansøger, vil dette alene ske efter forudgående samtykke fra den pågældende
ansøger.

Hvis en ansøger får afslag på det ansøgte job, gemmer Sallingsund Færgekro ansøgers ansøgning
og oplysninger i op til et halvt år efter afslaget, og hvis der kommer andre stillinger, der matcher
den pågældende ansøgers profil, kan Sallingsund Færgekro rette henvendelse til den pågældende
ansøger med henblik på besættelse af denne stilling. Ansøgninger slettes således efter 6 mdr.,
medmindre den pågældende ansøger giver tilladelse til, at Sallingsund Færgekro kan gemme
ansøgningen i længere tid.

Ansøgere har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Sallingsund Færgekro har om ansøgeren.
Ansøgere har også ret til at få korrigeret deres oplysninger, hvis disse ikke er korrekte, ligesom
ansøgere har ret til at komme med indsigelse mod eller anmodning om sletning eller begrænsning
af behandlingen af ansøgerens oplysninger. Henvendelse, spørgsmål og indsigelser omkring
ansøgerens oplysninger rettes til Sallingsund Færgekro, mail hr@sfkro.dk, tlf. +45 97 72 00 88.

Såfremt ansøgeren tilbydes ansættelse på Sallingsund Færgekro, overføres de oplysninger, som er
indhentet i forbindelse med ansættelsesproceduren, til en personalemappe. Oplysninger om
ansatte behandles i henhold til Sallingsund Færgekros ”Persondatapolitik for
Personaleoplysninger”.

Sallingsund Færgekro har truffet en række teknologiske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte ansøgeres personoplysninger imod manipulation, tab
mv. samt mod, at andre uberettiget får adgang til ansøgeres oplysninger. Kun ledende
medarbejdere på Sallingsund Færgekro, der som led i deres arbejde har behov for kendskab til
ansøgeres personoplysninger har adgang til disse. Sallingsund Færgekros sikkerhedsprocedurer
bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger sker i modstrid med lovgivningen, kan
du indgive en klage til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, E-MAIL
dt@datatilsynet.dk


Sallingsund Færgekro
Sallingsundvej 104   7900 Nykøbing M
Telefon +45 97 72 00 88   Fax +45 97 72 25 40
info@sfkro.dk

Programmeret og hosted af nordicweb