Mad ud huset

 
Generelle leveringsbetingelser
 

Levering er gratis i Nykøbing by / Glyngøre-området ved bestilling af min. 30 couverter til min. kr. 198,00 pr. person. 
 
Ved levering til selskaber mindre end 30 couverter er vi pga. stigende råvarepriser nødt til at beregne et mindre tillæg til dækning af kørsel samt personale - alt efter tiden, vi bruger på leveringen. Forhør venligst herom ved bestilling.  
 
Maden kan også afhentes på kroen - selvfølgelig uden tillæg.
 
Varme retter leveres oftest i moderne varmeskabe / varmekasser, der sikrer en høj kvalitet. Dog er det hensigtsmæssigt at have en varm ovn, såfremt der går lang tid fra levering til spisning af varm ret. På denne måde kan kvaliteten sikres ved at give produkterne en lille ekstra gang varme. 
 
Visse stegeretter kan først skæres ud af vores kunder ved servering. Dette for at undgå tab af kødsaft og dermed tørt kød. Vi beregner ca. 170 gr. kød pr. person, hvilket svarer til 3 skiver kød pr. person.
 
Ved buffét-levering er der for de kolde retters vedkommende, beregnet en pæn skive af hver ret pr. person + ekstra - samt ca. 100 gr. kød af hver kødret. En buffet er sammensat af mange retter/stort udvalg, og derfor kan der være retter, hvor der ikke er ”nok”, hvis mange gæster kun vælger at spise denne ret/spise mange gange heraf. Modsat vil der så nok være andre retter med større rester til følge. Mod et tillæg kan der medsendes ekstra af de enkelte retter.
 
Såfremt andet ikke er aftalt, sørger ”bestiller” selv for fade og skåle til servering af varme retter samt spækbræt og kniv.
 
Endeligt antal couverter meddeles os senest 7 dage før leveringstidspunkt - og prisen afregnes efter dette antal couverter. Der leveres mad til det fakturerede antal couverter.
 
Afregning sker venligst forud senest 3 bankdage før levering i henhold til fremsendte faktura.
 
Vi forventer, at udlånt service afleveres i rengjort stand senest 48 timer efter festen. Kontakt venligst vores personale ved tilbageleveringen, så vi sikrer, at det tilbageleverede service bliver noteret i rette navn.
 
Det er muligt at leje service, duge og servietter på kroen. Vi kan tilbyde lys samt dekorationer til festen - og vi giver gerne et tilbud på al øvrig udsmykning.
 
Vi er gerne behjælpelige med pris på betjening, kokke samt anden køkkenhjælp.
 
Ituslået service samt bortkomne ting afregnes til vores kostpris.
 
Levering sker til aftalt tidspunkt samt på aftalt sted. Dog kan mindre forsinkelser forekomme på grund af trafikale forhindringer. Vi beder venligst om orientering vedr. leveringsadresse, såfremt den er svær at finde for en ”ikke stedkendt person” samt om telefonnummer til kontaktperson, der vil befinde sig på det opgivne leveringssted.
 

Menuforslag

 

 

 

 Sallingsund Færgekro
Sallingsundvej 104   7900 Nykøbing M
Telefon +45 97 72 00 88   Fax +45 97 72 25 40
info@sfkro.dk

Programmeret og hosted af nordicweb